All is Aflutter and Aglow

Event date: 
13 July 2019
Event time: 
8.30pm
Location: 
Meet at Caban Coch car park

PLEASE NOTE TIME CHANGE: EVENT STARTS AT 8.30pm

An evening event.  Celebrate the wonder of the Elan Valley International Dark Sky Park and join Sorcha Lewis who will be on hand to show you how wonderful and exciting the world of bats and moths really are and we can look to see the amazing illuminated world of the glow worm.

Dydd Sadwrn 13 Gorffennaf  – Pethau sy’n Siffwrd a Thywynnu
8yh. Dathlwch ryfeddod Parc Cenedlaethol Wybren Dywyll Cwm Elan gyda Sorcha Lewis. Bydd hi’n eich tywys i fyd rhyfeddol a chyffrous yr ystlumod a’r gwyfynod, a gweld byd rhyfeddol a goleuedig y magïod. Dewch â thortsh.  Man cyfarfod ym maes parcio Caban Coch.