Wye and Elan Circular

Event date: 
13 July 2019
Event time: 
10am-5pm
Location: 
Gilfach car park SN 954715

A joint event with Brecon Beacons Park Society. Join Dilys Harlow and Andrew Leonard as they lead this energetic 11.5 mile walk from Gilfach car park, passing through the Radnorshire Wildlife Trust Reserve before following ancient routes that cross the hills between the Wye and Elan and return along the Wye Valley Walk.

13 Gorffennaf Dydd Sadwrn   – Cylchdaith Gwy ac Elan
10yb-5yp.
Digwyddiad ar y cyd â Chymdeithas Parc Bannau Brycheiniog. Ymunwch â Dilys Harlow ac Andrew Leonard wrth iddynt arwain taith cerdded egnïol o 11.5 milltir o faes parcio Gilfach, trwy Warchodfa Bywyd Gwyllt Ymddiriedolaeth Sir Faesyfed cyn dilyn y llwybrau hynafol sy’n croesi’r bryniau rhwng y Gwy a’r Elan a dychwelwch ar hyd Lwybr Dyffryn Gwy. Man cyfarfod ym maes parcio Gilfach SN 954715, 3 milltir i’r gogledd o Raeadr.