Magical Moths, Beautiful Bees and Discovering Dragons

Event date: 
23 June 2019
Event time: 
10am-12.30pm
Location: 
Llannerch y Cawr car park

Join Sorcha and Janice Local Wildlife Guides to celebrate “National Insect Week”. Learn the skills required to seek out some of our truly fascinating insect species. Bring your camera and suitable clothing/sun cream/insect repellent.

Gwyfynod Hudolus, Gwenyn Prydferth a Darganfod Dreigiau
10yb-12.30yp. Ymunwch â Sorcha a Janice, Tywyswyr Bywyd Gwyllt lleol i dathlu ‘Wythnos Genedlaethol y Pryfed’. Dysgwch sgiliau a fydd angen arnoch i chwilio am rai o’n pryfed gwirioneddol hudol. Dewch â’ch camera a dillad/eli haul/eli ymlid pryfed.  Man cyfarfod ym maes parcio Llannerch y Cawr.