Monks Trod: Pont ar Elan to Abbey Cwm Hir

Event date: 
9 June 2019
Event time: 
9am-5pm.
Location: 
Meeting point given upon booking

A joint event with Brecon Beacons Park Society. Led by Dilys Harlow and Andrew Leonard, follow this energetic 12.5 mile portion of the Monks Trod along paths, tracks and minor roads following a route that linked the medieval monasteries of Mid Wales. £5 donation towards transport required. To book your place, call 01597 810449 or email info@elanvalleytrust.org
 

Pont ar Elan i Abaty Cwm Hir
9yb-5yp. Digwyddiad ar y cyd â Chymdeithas Parc Bannau Brycheiniog.  Arweinir gan Dilys Harlow ac Andrew Leonard, dilynwch ddarn egnïol 12.5 milltir o Lwybr y Mynachod ar hyd llwybrau, traciau ac isffyrdd gan ddilyn llwybr oedd yn cysylltu mynachlogydd canoloesol Canolbarth Cymru.  Cyfraniad o £5 tuag at gost teithio. Rhoddir gwybodaeth am y man cyfarfod pan archebir lle.

I gadw'ch lle cysylltwch â: info@elanvalleytrust.org / 01597 810449