Advanced Navigation

Event date: 
4 May 2019
Event time: 
9.30am-4pm
Location: 
Meet at the Visitor Centre

Join Terry Smith for a hands-on day of navigating in open country with map and compass. An advanced workshop - knowledge of map reading and compass use is essential. A beginners navigation workshop is being held on 29th April. Meet at the Visitor Centre.

To book, phone 01597 810449 or email us

 

Dydd Sadwrn 4 – Mordwyaeth Uwch
9.30yb-4yp. Ymunwch â Terry Smith am ddiwrnod ymarferol o fordwyo yn y wlad agored gyda map a chwmpawd.  Gweithdy uwch yw hwn ac mae gwybodaeth o ddarllen map a defnyddio cwmpawd yn hanfodol. Cynhelir gweithdy mordwyaeth i ddechreuwyr ar 29ain o Ebrill. Man cyfarfod yn y Ganolfan Ymwelwyr.