Ancient Sites of the Elan Valley

Event date: 
7 April 2019
Event time: 
10am
Location: 
Elan Valley Visitor Centre.
Ancient sites of the elan valley walk 7th april 2019

Local historians David James and Vic Pardoe will take you on a fascinating 6.5 mile walk from the Visitor Centre to Nant y Gro Dam and onto Gro Hill to discover the ancient cairns. The walk will continue to Crugian Bach Bronze Age Complex with its Stone Circle, Stones, Huts and Cairns. This walk will involve climbing hills and areas may be wet and boggy. Please bring a packed lunch and drinks. Meet at the Visitor Centre.

 

Safl eoedd Hynafol Cwm Elan
10yb. Fe fydd yr haneswyr lleol David James a Vic Pardoe yn eich tywys ar daith gerdded hudol o 6.5 milltir o’r Ganolfan Ymwelwyr i Argae Nant y Gro ac ymlaen i Fryn Gro i ddarganfod carneddau hynafol. Fe fydd y daith yn parhau i Safl e Oes Efydd Crugian Bach gyda’i Cylchoedd Cerrig, Cerrig, Cytiau a Charneddau. Fe fydd y daith hon yn cynnwys dringo bryniau ac efallai y bydd rhai mannau yn wlyb a chorsiog. Dewch â bocs bwyd a diodydd. Man cyfarfod yn y Ganolfan Ymwelwyr.