Powys Ramblers Walk

Event date: 
21 August 2019
Event time: 
10am
Location: 
Elan Valley Visitor Centre

Sarah will lead an energetic 8 mile, figure-of-eight walk. In the morning, walk 4 miles along Caban Coch to Nant y Gro, climb to Tyn-y-pant before dropping down to the footpaths to the Visitor Centre. The second 4 miles crosses the Elan and climbs to Troed y rhiw felen and across moorland to Wenrhydd before dropping down behind the water treatment plant. Meet at the Visitor Centre.

Dydd Mercher 21 Awst – Taith Gerdded Crwydrwyr Powys
10yb-1yp. Fe fydd Sarah yn arwain taith egnïol o 8 milltir, taith gerdded ffigwr wyth. Yn y bore, cerddwch 4 milltir ochr yn ochr â Caban Coch i Nant y Gro, dringwch i Tŷ’n-y-Pant cyn gostwng i lawr i’r llwybrau i’r Ganolfan Ymwelwyr. Mae’r ail yn bedwar milltir yn croesi’r Elan ac yn dringo i Droed-y-Rhiw-Felen a dros y rhostir i Wenrhydd cyn gostwng tu cefn i’r gwaith trin dŵr.  Man cyfarfod yn y Ganolfan Ymwelwyr.