Powys Ramblers Walk

Event date: 
18 July 2019
Event time: 
10am
Location: 
Penbont car park

Ian’s 7/8 mile walk starts with a steady climb, crosses open hillside up to Crugyn Ci,  giving extensive hill and mountain views before crossing undulating moor down to Craig Goch Dam. Good views of three reservoirs. Meet at Penbont car park.

Dydd Iau 18 Gorffennaf – Taith Gerdded Crwydrwyr Powys
10yb. Mae taith gerdded Ian o 7/8 milltir yn cychwyn gan ddringo’n raddol, yn croesi bryniau agored i Grugyn Ci, sy’n rhoi golygfeydd eang o fryniau a mynyddoedd cyn croesi rhos ymdonnog i lawr i Argae Craig Goch.  Golygfeydd da o’r tair gronfa ddŵr. Man cyfarfod ym maes parcio Penbont.