Powys Ramblers Walk

Event date: 
25 May 2019
Event time: 
10am
Location: 
Nantgwyllt Church car park

Alan will lead a 4.5 mile scenic walk past Dol y Mynach Dam returning above the forestry. No dogs allowed. Meet at Nantgwyllt Church car park.

Taith Gerdded Crwydrwyr Powys

Fe fydd Alan yn arwain taith gerdded hynod o hardd o 4.5 milltir heibio Dôl y Mynach ac yn dychwelyd uwchben y Goedwigaeth. Ni chaniateir cŵn. Man cyfarfod ym maes parcio Eglwys Nantgwyllt.