Powys Ramblers Walk

Event date: 
24 March 2019
Event time: 
10am
Location: 
Penbont car park

Graham will lead a 3.5 mile walk through Gwaelod-y-rhos to the historic mines at Cae-llaith returning by a varied route with views over Pen y Garreg Reservoir. Meet at Penbont car park.

Taith Gerdded Crwydrwyr Powys
10yb. Fe fydd Graham yn arwain taith 3.5 milltir trwy Waelod y Rhos i’r mwynfeydd hanesyddol yng Nghae-Llaith ac yn dychwelyd ar hyd lwybr amrwyiol gyda golygfeydd dros Gronfa Ddwr Pen y Garreg. Man cyfarfod ym maes parcio Penbont.