How many Cairns?

Event date: 
8 September 2019
Event time: 
9:00am
Location: 
Llannerch y Cawr car park

Guided Walk led by Tudor Davies
9:00am - 5:00pm

11 mile strenuous hill walk to find the cairns of Waun Sarn and Gamrhiw, with hopefully wonderful views.
Meet at Llannerch y Cawr car park  SN 900616
Please bring suitable clothing, footwear and bring a packed lunch with drinks.

Dydd Sul 8 Medi – Faint o Garneddau?
9yb. Fe fydd Tudor Davies yn arwain y daith gerdded bryniog egnïol o 11 milltir i chwilio am garneddau Waun Sarn a Gamrhiw, gobeithio gyda golygfeydd godidog.  Dewch â dillad ac esgidiau addas, bocs bwyd a diodydd.  Man cyfarfod ym maes parcio Llannerch y Cawr.