Four Valleys and a River

Event date: 
26 May 2019
Event time: 
TBC
Location: 
Confirmed when booked

8.45am-5pm. A guided walk led by Tudor Davies. A 10 mile energetic linear walk, passing through four valleys, walking some of the Wye Valley Walk and part of the Monks Trod, finishing at Pont Marteg on the Wye. No dogs. Please bring suitable clothing, footwear and a packed lunch with drinks.£5 donations towards transport. Location to meet will be given upon booking.

To book, call 01597 810449 or email us

Pedwar Dyffryn ac Afon

Taith gerdded tywys o dan arweiniad Tudor Davies. Taith gerdded linellog egnïol o 10 milltir, yn mynd trwy bedwar dyffryn, gan gerdded peth o Daith Gerdded Dyffryn Gwy a pheth o Lwybr y Mynachod, gan orffen ym Mhont Marteg ar y Gwy. Dim cŵn. Dewch â dillad ac esgidiau addas, bocs bwyd a diodydd. Cyfraniad o £5 tuag at gludiant. Rhoddir gwybod am y man cyfarfod pan archebir lle.

I gadw'ch lle cysylltwch â: info@elanvalleytrust.org / 01597 810449