Watercolour Landscapes For Beginners

Event date: 
7 July 2019
Event time: 
10am - 4pm
Location: 
Elan Valley Visitor Centre

A workshop ideal for beginners. Local artist and qualified tutor David Ward will guide you every step of the way on your journey to learning new and essential techniques for the watercolourist.

Places are limited so please book in advance.

£30 per person, payable in advance.

Please contact the Elan Valley Visitor Centre on 01597 810880 to book.

 

7 Gorffennaf Dydd Sul
10yb-4yp.  Dyma weithdy sy’n addas ar gyfer dechreuwyr.  Fe fydd yr arlunydd lleol David Ward yn eich tywys bob cam o’r ffordd ar eich taith i ddysgu technegau newydd a hanfodol ar gyfer y dyfrlliwydd.  £30 y person, i’w dalu ymlaen llaw.