*CANCELLED* Dambusters Walk

Event date: 
28 December 2020
Event time: 
10am - 1pm
Location: 
Meet Elan Valley Visitor Centre

*CANCELLED*

A 4 mile guided walk to learn about the area, including the remains of Nant y Gro Dam which was used for tests before the WW2 Dambusters Raid.

There is a steep climb of 40metres up the steps to the top of the dam and then a very steep 140 metre climb.

Meet at the Visitor Centre.

 

Dydd Llun 28 – Taith Gerdded y Dambusters

10yb-1yp. Taith gerdded tywys am 4 milltir i ddysgu mwy am yr ardal, gan gynnwys gweddillion argae Nant y Gro a ddefnyddiwyd ar gyfer profion cyn Ymosodiad y Dambusters yn ystod yr Ail Ryfel Byd.

Mae yna ddarn serth oddeutu 40 metr i fyny’r stepiau i ben yr argae ac wedyn darn arall serth iawn oddeutu 140 metr.