Darganfod Elan

Mae nifer o resymau dros ymweld â Chwm Elan.  Yn rhan o fynyddoedd garw y Cambria,  mae Cwm Elan yn ardal hyfryd sydd heb ei ddifetha, a’r argaeau a’r cronfeydd dŵr yn ei wneud yn fwy hudolus gan greu tirwedd byw a syfrdanol.  Mae’r golygfeydd yn odidog ac nid ydych byth ymhell oddi wrth bethau diddorol.

Cliciwch yma ar gyfer ffilm fer a greuwyd gan Fenter Mynyddoedd Cambria sy’n amlygu prydferthwch Mynyddoedd Cambria gan gynnwys Cwm Elan.

Mae Elan yn hafan ar gyfer bywyd gwyllt, un o safleoedd pwysica Cymru gyda rywbeth i godi’ch calon trwy gydol y flwyddyn.  Fe fyddwch yn rhyfeddu ar fentrau peirianneg y Fictoriaid wrth iddynt godi’r argaeau a’r rheilffyrdd a ddefnyddiwyd ar gyfer yr adeiladu.

Mae llawer iawn i’w ddarganfod ac mae ein tîm o Geidwaid ar gael i gynnig mwy o wybodaeth.