BYDDAI’N DDA CLYWED WRTHOCH CHI

Rydyn ni’n awyddus i chi wneud y gorau o’ch ymweliad â Chwm Elan. Os oes rhywbeth yr hoffech ei wybod ymlaen llaw, rhowch wybod i ni. Bydden ni hefyd yn croesawu’ch ymateb, eich pryderon neu’ch sylwadau ar ôl bod yma (yn cynnwys problemau fel coed wedi cwympo, sticlau/camfeydd wedi torri ac ati).

Mae hyn yn bwysig i ni ac yn ein helpu i ddatrys problemau fel y gall pobl eraill fwynhau eu hymweliad â Chwm Elan i’r eithaf. Fe geisiwn ni ymateb cyn gynted ag y gallwn ni ond efallai y bydd ychydig o oedi ar yr amserau prysuraf! Edrychwn ymlaen at glywed oddi wrthych.

ANFONWCH NEGES ATOM

CAPTCHA

CYSYLLTWCH Â NI

Cysylltwch â thîm y Ganolfan Ymwelwyr i drafod:
Y Ganolfan Ymwelwyr, yr argaeau a’r cronfeydd dŵr, y coetiroedd a Llwybr Cwm Elan

Canolfan Ymwelwyr Cwm Elan, Cwm Elan, Rhaeadr Gwy, Powys LD6 5HP

Ffôn: 44 (0) 1597 810880

Ebost: elanrangers@dwrcymru.com

Cysylltwch â thîm Ymddiriedolaeth Cwm Elan i drafod:
Tir agored y bryniau, tir fferm wedi’i ffensio, Pentref Elan a’r bythynnod hunanarlwyo

Swyddfa Stad Elan, Pentref Elan, Rhaeadr Gwy, Powys LD6 5HP

Ffôn: 44 (0) 1597 810449

Ffacs: 44 (0) 1597 811276

Ebost: rangers.elan@dwrcymru.com