Maen Serth and Crugyn Ci

Dechrau Penbont Car Park view

Pellter9.5 miles

Anhawster Strenuous ?

Map OS Explorer 200

Amgylchedd Hills
Mynediad a chyfleusterau Tearoom

Route card not available

Mae pedwar dringiad: un serth a byr 25 metr dros 100 metr, 180 metr dros 1.5 cilometr, 50 a 100 metr dros 1 cilometr.  Rhaid croesi dwy nant ar y daith gerdded yma.  Dylai’r daith gerdded gymryd oddeutu 4 awr.

Darganfod y llwybr hwn

Download GPX → For your recreational GPS device