Drygarn Fawr

Dechrau Llannerch y Cawr Car Park view

Pellter9.5 miles

Anhawster Strenuous ?

Map OS Explorer 200

Amgylchedd Hills Woodland
Mynediad a chyfleusterau

Route card not available

Mae’r daith gerdded hon yn mynd â chi i’r pwynt uchaf ar Ystâd Elan yn 641 metr (2104 troedfedd).  Mae dau ddringiad – 280 metr dros 3 cilomedr a 60 metr dros 0.5 cilomedr.  Mae llawer o dir garw a gwlyb, a dylid cymryd gofal arbennig wrth groesi Nant Paradwys, yn enwedig yn y gaeaf.  Dylai’r daith gerdded gymryd oddeutu 5 awr.

Darganfod y llwybr hwn

Download GPX → For your recreational GPS device