Craig Cnwch (Nant y Gro)

Dechrau Visitor Centre view

Pellter3.5 miles

Anhawster Moderate ?

Map OS Explorer 200

Amgylchedd Hills
Mynediad a chyfleusterau Tearoom Toilets

Route card not available

Mae dringo serth o 40 metr i fyny grisiau a 140 metr dros 0.8 cilomedr.  Dylai’r daith gerdded gymryd oddeutu 2 awr.  Golygfeydd godidog o argae Caban Coch i draphont Garreg Ddu.

Darganfod y llwybr hwn

Download GPX → For your recreational GPS device