Coedwig Penbont (Gogledd)

Start Penbont Car Park view

Distance0.6 mile

Difficulty Moderate ?

Map OS Explorer 200

Environment Woodland
Access and facilities Tearoom

Route card not available

Taith gerdded fer o flaen Argae Pen y Garreg.  Mae’n gymysgedd o lwybrau glaswelltog a graean, gyda disgyniad byr ar hyd resi o risiau.   Dylai’r daith gerdded gymryd oddeutu 20 munud.

Explore this route

Download GPX → For your recreational GPS device