Coedwig Penbont (Gogledd)

Dechrau Penbont Car Park view

Pellter0.6 mile

Anhawster Moderate ?

Map OS Explorer 200

Amgylchedd Woodland
Mynediad a chyfleusterau Tearoom

Route card not available

Taith gerdded fer o flaen Argae Pen y Garreg.  Mae’n gymysgedd o lwybrau glaswelltog a graean, gyda disgyniad byr ar hyd resi o risiau.   Dylai’r daith gerdded gymryd oddeutu 20 munud.

Darganfod y llwybr hwn

Download GPX → For your recreational GPS device