Ymddiriedolaeth Cwm Elan

Sefydlwyd Ymddiriedolaeth Cwm Elan (Ymddiriedolaeth Dŵr Cymru gynt; Rhif Elusen 1001347) gan Dŵr Cymru Welsh Water, mewn cytundeb â’r Llywodraeth, ym 1989.  Gyda ffurfiant yr ymddiriedolaeth elusennol rhentiodd Dŵr Cymru llawer o’r tir ar yr ystâd ar brydlesi’r ymddiriedolaeth newydd, o ganlyniad i’r amheuon a fynegwyd am ddyfodol yr ystâd a oedd bellach mewn dwylo cyhoeddus yn dilyn amwysedd preifateiddio.  Yn y brydles 999 mlynedd mae’r Ymddiriedolaeth yn gyfrifol am lawer o dir yr ystâd gydag ambell diriogaeth neilltuedig penodol megis; y llynnoedd a’r cronfeydd dŵr, ardaloedd coediog a’r Ganolfan Ymwelwyr.

Amcanion yr Ymddiriedolaeth yw i hyrwyddo cadwraeth, mynediad cyhoeddus addas ac i ledaenu gwybodaeth am yr ystâd.  Ceir yr hawl i fynedfa gyhoeddus ar droed ar yr holl dir amaethyddol agored, ac mae nifer o lwybrau tramwy a phethau o ddiddordeb eraill.

Gweinyddir yr Ymddiriedolaeth nawr gan Unig Ymddiriedolwr Corfforaethol: Elan Valley Limited, sy’n gofrestredig gyda Tŷ’r Cwmnïau Rhif y Cwmni 09001046.  Mae’r ymddiriedolwyr blaenorol bellach yn Gyfarwyddwyr o’r Cwmni hwn, sy’n rhoi mwy o sicrwydd i’r unigolion, ac sy’n caniatáu penodi mwy o Gyfarwyddwyr sydd ag arbenigeddau ehangach i gymharu â’r broses benodi Ymddiriedolwyr gwreiddiol.  Roedd y broses wreiddiol yn enwi cyrff cyhoeddus penodol a oedd yn gallu penodi Ymddiriedolwyr, ond daeth hyn yn anoddach pan nad oedd y cyrff penodol yn bodoli pellach, neu pan unwyd Cyngor Cefn Gwlad Cymru, Comisiwn Coedwigaeth Cymru ac Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru i ffurfio Cyfoeth Naturiol Cymru.

Os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno â Bwrdd Cyfarwyddwyr yr Ymddiriedolwyr cysylltwch â ni: info@elanvalleytrust.org

Os hoffech ragor o fanylion am yr Ymddiriedolaeth, dilynwch y cyswllt hwn i wefan y Comisiwn Elusennau.

Os hoffech ragor o fanylion am Elan Valley Limited, dilynwch y cyswllt hwn i wefan Tŷ’r Cwmnïau.

Cynllun Strategol 2019 - 2030