The new Elan Valley DVD is available!

Our updated DVD Elan Valley 'A Living Landscape' is now available. The updated film is presented by Iolo Williams. Call into the Visitor Centre for your copy or call 01597 810880. Soon to be available online at elanvalley.org.uk

BYDDAI’N DDA CLYWED WRTHOCH CHI

Rydyn ni’n awyddus i chi wneud y gorau o’ch ymweliad â Chwm Elan. Os oes rhywbeth yr hoffech ei wybod ymlaen llaw, rhowch wybod i ni. Bydden ni hefyd yn croesawu’ch ymateb, eich pryderon neu’ch sylwadau ar ôl bod yma (yn cynnwys problemau fel coed wedi cwympo, sticlau/camfeydd wedi torri ac ati).

Mae hyn yn bwysig i ni ac yn ein helpu i ddatrys problemau fel y gall pobl eraill fwynhau eu hymweliad â Chwm Elan i’r eithaf. Fe geisiwn ni ymateb cyn gynted ag y gallwn ni ond efallai y bydd ychydig o oedi ar yr amserau prysuraf! Edrychwn ymlaen at glywed oddi wrthych.

ANFONWCH NEGES ATOM

CYSYLLTWCH Â NI

Cysylltwch â thîm y Ganolfan Ymwelwyr i drafod:
Y Ganolfan Ymwelwyr, yr argaeau a’r cronfeydd dŵr, y coetiroedd a Llwybr Cwm Elan

Canolfan Ymwelwyr Cwm Elan, Cwm Elan, Rhaeadr Gwy, Powys LD6 5HP

Ffôn: 44 (0) 1597 810880

Ebost: elanrangers@dwrcymru.com

Cysylltwch â thîm Ymddiriedolaeth Cwm Elan i drafod:
Tir agored y bryniau, tir fferm wedi’i ffensio, Pentref Elan a’r bythynnod hunanarlwyo

Swyddfa Stad Elan, Pentref Elan, Rhaeadr Gwy, Powys LD6 5HP

Ffôn: 44 (0) 1597 810449

Ffacs: 44 (0) 1597 811276

Ebost: info@elanvalley.org.uk

Tynllidiart Farmhouse

Facilities

Bath

Shower

Woodburner

Open Fire

Washing Machine

Tumble Dryer

Fridge

Freezer

TV & Freeview Channels

DVD

Payphone

Heating included

Electricity (via a generator) included

Linen & Towels provided

Logs & Kindling included

Picnic Area

Outdoor BBQ

Enclosed Garden

Travel Cot & High Chair

Penglaneinon Farmhouse

Facilities

Bath

Shower

Woodburner

Open Fire

Washing Machine

Tumble Dryer

Fridge

Freezer

TV & Freeview Channels

DVD

Payphone

Heating included

Electricity (via a generator) included

Linen & Towels provided

Logs & Kindling included

Picnic Area

Outdoor BBQ

Enclosed Garden

Travel Cot & High Chair

Tudalennau

Subscribe to Cwm Elan RSS