Nod 12: Ymgorffori Etifeddiaeth Elan ar bob cyfle

Mae etifeddiaeth yn flaenoriaeth bwysig i Bartneriaeth Elan Links. Oherwydd hyn rydym wedi sicrhau bod yna gyfle yn ystod cyfnod cyflawni’r prosiect hwn ein bod yn sicrhau bod y prosiectau hynny sydd â’r potensial i greu etifeddiaeth go iawn ar gyfer yr ardal yn y dyfodol yn derbyn y cyfle i wneud hynny. Bydd hyn yn sicrhau bod treftadaeth Elan yn gallu cael ei gynnal yn hirdymor a sicrhau nad yw’r buddsoddiadau sydd wedi’i gwneud yn dod i ben pan mae arian Treftadaeth y Loteri yn dod i ben.