Nod 8: Cynyddu’r nifer a’r amrywiaeth o bobl sy’n profi Elan fel ymwelwyr, gwirfoddolwyr a dysgwyr

8 Ffrindiau Elan

Gweithrediad Strategaeth Gwirfoddoli Ffrindiau Elan yw’r prosiect yma, y strategaeth sy’n sail i holl weithgareddau gwirfoddoli ar draws y bartneriaeth a’r 26 prosiect fydd yn cynyddu’r nifer a’r amrywiaeth o bobl sy’n profi ac yn cyfrannu at Elan a’i wirfoddolwyr.

Lawrlwythwch manylion y prosiect

Lawrlwythwch y Polisi Gwirfoddoli yma