Nod 6: Cofnodi treftadaeth ddiwylliannol, amrywiol Elan gan sicrhau buddion a hygyrchedd yn y dyfodol

Prosiect 6 - Elan Links - Pobl i Gasgliadau

Mae’r prosiect hwn wedi’i ddatblygu i amddiffyn, cofnodi a dathlu treftadaeth ddiwylliannol Elan fydd yn cynnwys dogfennau, atgofion, lluniau ac arteffactau. Mae’r dreftadaeth yn cynnwys:

  • Treftadaeth naturiol Elan a’r systemau ffermio traddodiadol;
  • Treftadaeth adeiladol a hynafol Elan;
  • Treftadaeth ddiwylliannol Elan gan gynnwys ein cysylltiadau â Birmingham.

Bydd y prosiect hwn yn cyrraedd yr amcanion canlynol:

  1. Datblygu strategaeth archifo i’w gytuno gan bob partner i sicrhau bod eitemau’r dreftadaeth yn cael ei ddiogelu;
  2. Sicrhau bod yr holl dreftadaeth cymwys yn cael eu hasesu, eu harchifo ar-lein ac ar gael i gael mynediad iddo fydd o fudd i’n gwahanol gynulleidfaoedd a’u gwerthfawrogiad o Elan;
  3. Darparu hyfforddiant i wirfoddolwyr ddysgu ac ymgymryd â nifer o agweddau o archifo, casglu atgofion a logio’r archif ar-lein;
  4. Gweithredu rhaglen atyniadol o ddigwyddiadau, gan gynnwys rhannu atgofion, cofnodi arferion diwylliannol gwahanol, bywyd a gweithgareddau cyfoes;
  5. Datblygu casgliad ar-lein fydd yn cynnwys eitemau allan o gasgliadau perthnasol y partneriaid gwahanol.

Lawrlwythwch manylion y prosiect yma