Cynllun Hyrddod Elan

Mae gan Gwm Elan ei brîd ddafad ei hun- y ddafad Mynydd Gymreig math Elan. Esblygodd nodweddion y brîd hwn dros genedlaethau o fugeilio a phori ar y llechweddau agored. Mae’r brîd dan fygythiad yn sgîl newidiadau polisïau amaethyddol ac amodau’r farchnad.

Bwriad y cynllun hwn yw i ddatblygu cynllun magu defaid cydweithredol ymhlith ffermwyr, er mwyn sicrhau stoc magu i'r dyfodol a fydd yn meddu’r nodweddion o ddycnwch priodol, a’r greddfau angenrheidiol, i ffynnu ar dirwedd agored Cwm Elan.

Lawrlwythwch manylion y prosiect.