Gweirgloddiau Elan

Collwyd 97% o weirgloddiau traddodiadol y Deyrnas Unedig erbyn hyn. Mae Cwm Elan, serch hynny, yn gartref i lawer o weirgloddiau yr ucheldir - gan gynnwys dôl coronog- sy’n olygfa odidog pan yn eu blodau ac yn amrhisiadwy i beillio.

Mae dolydd Cwm Elan yn cynnal amrywiaeth o flodau gwych ynghyd  â phryfed, ond dengys astudiaethau gwyddonol bod rheolaeth addas megis gwrteithio a thaenu calch yn hanfodol ar gyfer ffyniant y gweirgloddiau hyn.

Bydd y cynllun yn gweithredu ar y cyd gyda ffermwyr er mwyn sicrhau ffyniant ein gweirgloddiau yn y dyfodol.

Lawrlwythwch manylion y prosiect.