Gwella Ein Coetiroedd

Mae Cwm Elan yn gartref i rai o’r coedlannau Derw Iwerydd a llydanddail pwysicaf yn Ewrop. Maent yn cynnal magwriaeth adar y goedwig , inferterbratau saprocsilig, is-blanhigion yn enwedig cennau, sydd, yng Nghwm Elan,  o bwysigrwydd fyd-eang o ganlyniad i'w hamrywiaeth a’u prinder. Ffurfia’r coetiroedd hyn craidd Ardal o Gadwriaeth Arbennig, yngyd â  Lleoliadau o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig.

Lawrlwythwch manylion y prosiect.