Gwella Rhostir Sych

Mae gan Gwm Elan amryw o ardaloedd o rhostir sych sy’n cynnal rhywogaethau pwysig o anifeiliaid a phlanhigion ac yn creu arddangosfa gwych o liw yn ystod y tymor blodeuo. Ar yr un pryd, defnyddir y rhostir ar gyfer pori da byw yn ystod tymhorau penodol.

Mae rhai rhannau o rostir sych Cwm Elan wedi eu gorchuddio â rhedyn a choed conwydd sydd yn niweidiol i’r cynefinoedd. Mewn lleoliadau eraill mae unffurfiaeth y grug yn gwneud y rhostir yn agored i fygythiad chwilen y grug, gan leihau amrywiaeth y rhywogaethau.

O dan y cynllun, bydd rhywogaethau mewnwthiol sy’n bygwth yr ardaloedd bregus, yn cael eu clirio. Yn sgîl hyn bydd casgliad o rug o oedran amrywiol yn cael ei greu er mwyn diogelu’r cynefinoedd gwych hyn ar gyfer y dyfodol.

Lawrlwythwch manylion y prosiect.