Cyswllt “Tap into It”

Mae “Tap into It” yn rhaglen addysgol a gynlluniwyd gyda’r bwriad o gysylltu ag ysgolion yn lleol ac yn Birmingham. Y nôd yw codi ymwybyddiaeth o ble y maent yn derbyn eu dŵr ynghyd â phwysigrwydd pynciau cynaladwyedd dŵr fel adnodd, ei ddefnydd gyfrifol neu ei brinder. Datblygir rhaglen o weithgarwch a digwyddiadau a fydd yn dathlu agweddau o hanes dŵr Cwm Elan gan feithrin a sicrhau cysylltiadau hir dymor â Birmingham.

Lawrlwythwch manylion y prosiect.