Profiad o Gwm Elan

Gall pobl sy’n byw ymhell o Gwm Elan brofi gwir rhwystrau wrth geisio cyrraedd ardaloedd o weithgarwch awyr agored. Bydd y cynllun hwn yn cynorthwyo grwpiau o bobl o ardal Birmingham i gysylltu â Chwm Elan. Trwy eu galluogi a chynnig pecyn o lety a chefnogaeth, bwriedir cynnig cyfleoedd i wella a newid ansawdd bywyd pobl; wrth iddyn nhw dreulio amser mewn amgylchedd o fyd natur gan feithrin ymwybyddiaeth o’r hyn a gynigia’r amgylchedd iddynt - drwy eu darparu â dŵr.

Lawrlwythwch manylion y prosiect.