Buddsoddi yng Nghwm Elan

Mae Cwm Elan yn cynnig cyfleoedd i bobl i ddatblygu, magu hyder a dysgu sgiliau newydd. Daw’r cynllun hwn â gwir gwelliannau i fywydau pobl mewn angen drwy gefnogi, cynnwys ac integreiddio’r rhai sydd bellach o’r farchnad swyddi ‘nol i addysg ac hyfforddiant.

Bydd cyfres o weithgareddau dros y ddwy i bum mlynedd nesaf a fydd yn cynnig amrywiaeth o gyfleoedd cyflwyno gyrfaoedd a datblygu addysg mewn coedtiroedd. Bydd y gwaith a gwblheuir yn ystod y cyrsiau hyn yn cyfrannu at wella amgylchedd naturiol Cwm Elan ynghyd â darparu  gwell hygyrchedd i bobl wrth ymweld.

Cyflwynir cyrsiau hyfforddi cydnabyddedig o dri mis dwywaith y flwyddyn. At hyn, bydd dau gyfle ddatblygol y flwyddyn o gyrsiau dwys pum niwrnod gan gynnwys profiadau gwahanol o yrfaoedd ym meysydd coetiroedd.

Lawrlwythwch manylion y prosiect.