Cyfeillion Cwm Elan

Mae cydweithio gyda gwirfoddolwyr yn ganolog i lwyddiant rhaglen Cysylltiadau Elan. Cynigir cyfleoedd ar draws rhychwant eang o swyddogaethau, gan gynnwys cadwraeth, archifo, arolygon cyflwr ynghyd â digwyddiadau. Mae’r cynllun yn canolbwyntio ar ddatlbygiad y strategaeth gwirfoddoli, ac fe fydd yn cynyddu’r nifer a’r amrywiaeth o bobl a fydd yn cyfrannu a phrofi Cwm Elan fel gwirfoddolwyr.

Lawrlwythwch manylion y prosiect.

Lawrlwythwch y Polisi Gwirfoddoli yma.