Dehongli Elan

Mae Canolfan Ymwelwyr Cwm Elan yn denu oddeutu 154,000 o ymwelwyr bob blwyddyn. Mae’r cynllun hwn yn canolbwyntio ar greu ffyrdd arloesol o ddehongli, gan gynnig cyfle i ymwelwyr ddysgu, archwilio a rhyngweithio.  Gydol y cynllun, cynhelir arddangosfeydd arbennig yng Nghanolfan yr Ymwelwyr ar y cyd ag Amgueddfa ac Oriel Rhaeadr Gŵy er mwyn hyrwyddo ymwybyddiaeth o’r newydd.

O 2019 ymlaen bydd cyfarpar ac adnoddau newydd wedi eu gosod yn y Ganolfan Ymwelwyr, gan gynnwys bwrdd darganfod i blant a sach deithio ddarganfod at ddefnydd teuluoedd.  Bydd hyn yn annog teuluoedd i brofi Cwm Elan mewn ffordd wahanol.

Lawrlwythwch manylion y prosiect.