Tŷ’r Peirianydd

Lleolir Tŷ’r Peirianydd, neu fyngalow Pen y Garreg, uwchben argae Pen y Garreg. Fe’i hadeiladwyd yn yr 19fed ganrif fel llety dros dro i brif beiriannydd yr argae, Eustace Tickell a’i dîm, ac mae’r rhan fwyaf o nodweddion y tŷ Fictoraidd i’w gweld o hyd. Mae’r tŷ yn un o ddiddordeb hanesyddol a’i leoliad mewn ardal mor anghysbell a phrydferth yn ei gwneud yn lecyn hynod ac yn ffynhonnell ysbrydoliaeth.

Bydd y cynllun yn sicrhau adferiad yr adeilad. Y bwriad yw creu llety addas i bobl sy’n awyddus i ymweld â Chwm Elan, gan gynnwys artistiaid preswyl. Cynhelir dyddiau agored yn flynyddol er mwyn rhoi mynediad  i’r cyhoedd i'r adeilad.

Lawrlwythwch manylion y prosiect.