Exploring Night-time Nature

Event date: 
25 August 2018
Event time: 
7.30pm
Location: 
Llanerch y Cawr car park

An evening event. To celebrate European Bat Weekend, join Sorcha Lewis for an evening bat and moth discovery walk at Llannerch y Cawr. Please bring torches. Suitable for families. Meet at Llanerch y Cawr car park SN 901616.

 

25 Awst
Dydd Sadwrn – Archwilio Natur y Nos

7.30yh.  I ddathlu Penwythnos Ystlumod Ewrop, ymunwch â Sorcha Lewis ar daith gerdded gyda’r hwyr i ddarganfod mwy am ystlumod a gwyfynod.  Dewch â thortshys.  Addas ar gyfer y teulu.  Man cyfarfod ym maes parcio Llannerch y Cawr.