Gwella'r hygyrchedd i dreftadaeth adeiladau ac archeolegol Cwm Elan

Mae'r cyfleon i archwilio 72 erw Cwm Elan yn ddi-ben-draw. Serch hynny, erys rhannau o'r treftadaeth yn anweledig ac yn anodd eu cyrraedd i ymwelwyr. Bydd y cynllun arfaethedig yn darparu mynediad diogel i'r ymwelydd a chwe safle treftadaeth, gan gynnwys: 

  • Safle'r Dam busters yn Nant y Gro
  • Safleoedd "pillbox" yr Ail Ryfel Byd
  • Gwersyll Gorymdeithio Rufeinig
  • Cloddfa Cwm Elan
  • Olion safle ffermio cwningod o'r Oesoedd Canol

Lawrlwythwch manylion y prosiect.