Y Tîm Elan Links

 

Eluned LewisEluned Lewis, Rheolwraig Prosiect
eluned.lewis@elanvalleytrust.org

Fe fydd Cynllun Elan Links yn cael ei rheoli gan Eluned Lewis. Nid yw Eluned yn wyneb newydd i brosiect Bartneriaeth Tirwedd Elan Links, bu hi’n gweithio gydag Ymddiriedolaeth Cwm Elan yn ystod y cyfnod datblygu. Graddiodd Eluned mewn Daearyddiaeth o Brifysgol Aberystwyth ac y mae hi’n wreiddiol o Gapel Bangor yng Ngheredigion. Mae hi wedi bod yn llwyddiannus yn ennill symiau sylweddol o arian ar gyfer prosiectau adfywio cymunedol gydag Elan Links y mwyaf llwyddiannus hyd yma. Ar cyfnod hir o weithio ar y cynllun mae hi’n edrych ymlaen i gychwyn y cyfnod gweithredu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Matthew Allmark, Swyddog Treftadaeth Naturiol

 matthew.allmark@elanvalley.org.uk

Matt Allmark yw'r Swyddog Treftadaeth Naturiol Elan Links newydd.
Mae Matt wedi gweithio ar nifer o sefydliadau cadwraeth gan gynnwys yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn Ardal y Llyn, Sw Caer, ac yn fwy ddiweddar, i'r Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Swydd Gaer fel Swyddog Gwarchodfa ac wedyn Rheolwr Gwarchodfa.

Mae Matt yn edrych ymlaen at weithredu'r gyfres o brosiectau naturiol yng ngynllun Elan Links. Dros y misoedd nesaf bydd Matt yn mynd allan ac yn cwrdd â phobl.