Nod 9: Gwella’r ystod o gyfleoedd adloniannol i’w mwynhau yn Elan

9a – Gwneud y mwyaf o Elan

Yn hanesyddol, mae gweithgareddau mynediad a hamdden wedi bod yn rhan fawr o Elan ac y mae’r prosiect hwn yn mynd i sicrhau bod amrywiaeth o ddefnyddwyr yn gallu mwynhau a charu Elan cymaint ag sy’n bosib.

Mae’r prosiect hwn wedi’i lunio yn dilyn datblygiad Cynllun Mynediad a Hamdden Cwm Elan ac yn dilyn ymgynghoriadau a chyfarfodydd y grŵp gweithredu. Mae’r cynigion y bydd y prosiect yn ei ddarparu wedi’i anelu at sicrhau bod yr holl ddefnyddwyr yn ‘gwneud y mwyaf o Elan’ a’r hyn sydd gan Elan i’w gynnig.

Mae’r Cynllun wedi adnabod themâu allweddol sydd wedi’i defnyddio i ddatblygu cynigion y prosiect hwn. Mae’r gwaith yn cynnwys gwelliannau o’r llwybrau/ddarpariaeth i alluogi mwy o atyniad ac atyniad haws gyda’r dirwedd a’r dreftadaeth, datblygu llwybrau newydd ar gyfer cerddwyr/rhedwyr, beicwyr a marchogaeth. Bydd y prosiect hefyd yn datblygu cyrchfannau newydd i ffwrdd o’r Ganolfan Ymwelwyr. Bydd y cyrchfannau hyn yn darparu gwybodaeth ychwanegol, dehongliadau ac amrywiaeth o lwybrau i’r ymwelwyr.

Nod y prosiectau hyn yw galluogi amrywiaeth o ddefnyddwyr i fwynhau Elan ac i ddatblygu eu sgiliau a’i gallu. Y gobaith yw galluogi cynulleidfa fwy i ddefnyddio Elan ac yn gallu bod allan ar yr Ystâd i werthfawrogi’r dirwedd a’r dreftadaeth sy’n eu hamgylchynu.

Lawrlwythwch manylion y prosiect yma

Lawrlwythwch y Cynllyn Mynediad a Hamdden yma