Nod 4: Sicrhau bod y dreftadaeth allweddol a adeiladwyd a’r safleoedd treftadaeth hynafol yn cael eu hamddiffyn i ddiogelu a chynnal eu cyflwr yn y dyfodol

 

Diogelu Amgylchedd Hanesyddol Elan

Mae Elan yn gartref i gyfoeth o safleoedd ac asedau treftadaeth adeiladol a threftadaeth hynafol. Ceir amrywiaeth o safleoedd yn amrywio drwy’r oesau a safleoedd o’r gorffennol agos pan foddwyd y cymoedd. Mae’r straeon yn cynnwys yr hanes diwylliannol o sut roedd pobl yn symud o gwmpas ac yn byw yng Nghwm Elan dros y 5 mil o flynyddoedd diwethaf.

Mae amrywiaeth o gofnodion hanesyddol yn bodoli ar gyfer nodweddion yr ystâd sydd wedi’u casglu ar wahano adegau a gyda phwyslais gwahanol mew cof. Mae datblygiad y prosiect hwn wedi asesu’r cofnodion a’r nodweddion i sicrhau cyflwr y safleoedd hyn yn ein tirwedd hanesyddol. Gyda dealltwriaeth well o gryfderau a gwendidau'r cofnodion a’r safleoedd, mae rhaglen o waith wedi’u casglu i sicrhau bod y safleoedd yn cael eu diogelu ynghyd â’r dystiolaeth hanesyddol y gallant gynnwys. Mae’r rhaglen yn cynnwys ardal sylweddol o ail-arolygu i wella ein hyder yn y cofnodion yn nhermau cywirdeb ac ardal y cofnod, er mwyn sicrhau eu bod yn cael eu gwarchod a’u rheoli yn y dyfodol.

Bydd y gwaith yn sicrhau bod ein treftadaeth adeiladol a’n treftadaeth hynafol yn cael ei gynnal a’i ddiogelu yn erbyn dirywiad yn y dyfodol ble fo’n bosib. Ble mae safleoedd yn amodol ar ffactorau naturiol (fel erydiad) y nod yw casglu tystiolaeth a deall ystyriaeth briodol ac achub y wybodaeth cyn i natur cymryd ei doll.

Yn hirdymor bydd y prosiect hwn yn galluogi cofrestr well a chywir o safleoedd Elan. Bydd cofnod gwell o’r safleoedd ac mi fyddant yn weledol ac yn fwy hygyrch i’r cyhoedd ble fo hynny’n berthnasol i’r safle (gwelir prosiect 5a am ragor o fanylion). Yn ogystal â hyn mae wedi bod o gymorth i adnabod y safleoedd a’r asedau sydd mewn perygl y tu hwnt i gyfnod y prosiect hwn ac y mae wedi darparu ffordd i’r partneriaid gael mynediad i’r etifeddiaeth hwn.

 

Lawrlwythwch manylion y prosiect yma