Nod 11: Cynyddu’r ddealltwriaeth o bwysigrwydd ffordd o fyw cynaliadwy ar gyfer y gymuned a byd natur

Tap i Mewn Iddo

Cynllun allgymorth yw Tap i mewn iddo, sydd wedi’i ddylunio i gysylltu â phobl Birmingham. Yn y pen draw mi fydd hyn yn codi ymwybyddiaeth y bobl ynglŷn ag o ble y daw eu dŵr, y dreftadaeth o’i gwmpas, ansawdd eithriadol y dŵr a’r pwysigrwydd o gynaliadwyedd sy’n cylchdroi o gwmpas dŵr fel adnodd, prinder a defnydd synhwyrol ohono. Gobeithiwn gydweithio gyda Severn Trent i gyflawni’r prosiect hwn a gobeithiwn drwy gysylltu â phobl a dweud wrthynt am ddŵr Elan, bydd y bobl yn ei werthfawrogi’n fwy.

Lawrlwythwch manylion y prosiect yma