Nod 10: Cysylltu ag unigolion sy’n anoddach i’w cyrraedd a darparu sgiliau hyfforddi a chyfleoedd sy’n mynd i fagu hyder, ymdeimlad o gyflawni ac ymdeimlad o’r amgylchedd

10a – Buddsoddi yn Elan

Yn dilyn model hyfforddi llwyddiannus Tir Coed, bydd y prosiect hwn yn darparu cyrsiau hyfforddi pwrpasol yn yr amgylchedd naturiol ar gyfer y grwpiau o bobl sy’n anoddach i’w cyrraedd yn y gymuned. Gwyddwn fod ​bod​ yn rhan o’r gylchedd naturiol, bo​d​ yn rhan o dîm, dysgu a chyflawni ​yn ffordd sy’n hyrwyddo’r ymdeimlad o les ac o gyflawni â’r gallu a’r pŵer i newid bywyd cyfranogwr er gwell. Bydd treftadaeth naturiol Elan yn cael ei wella oherwydd, yn rhan o’r cyrsiau byddai nifer o dargedau cadwraeth ac o adfer.

Lawrlwythwch y manylion prosiect

10b - Galluogi a Grymuso Elan

Mi fydd darpariaeth o weithgareddau pwrpasol yn cael ei ariannu i ​gynnal Elan, a​c mi fydd yn cael e​i dargedu at grwpiau o bobl o fewn y gymuned leol nad sy’n gallu cysylltu â natur a’r awyr agored ar hyn o bryd. Rhan o’r hyn sy’n gwneud Elan yn arbennig yw’r dirwedd ddramatig sy’n creu’r ymdeimlad o unigrwydd ac anialdir. Byddwn yn cydweithio â grwpiau cleient lleol i sicrhau bod y digwyddiadau wedi’i llunio’n arbennig ar gyfer gofynion pob grŵp unigol fydd yn galluogi ac yn grymuso’r bobl hynny i fwynhau Elan a’r holl rinweddau arbennig sydd gan Elan i’w gynnig.

Lawrlwythwch y manylion prosiect

10c – Darganfod Elan

Mae ein pecynnau encil penwythnos yn sicrhau bod grwpiau o bobl sy’n anoddach i’w cyrraedd o ardal Birmingham yn gallu cysylltu ag Elan a’r amgylchedd naturiol ac i ddysgu am yr ardal y daw eu cyflenwad dŵr. Yn ogystal ag aros yn Elan am ddwy noson bydd gweithgareddau pwrpasol wedi’i eu trefnu iddynt. Bydd rhai o’r bobl fydd yn buddio o’r encilion hyn yn cynnwys pobl â phroblemau iechyd meddwl ac anableddau dysgu, rhieni sengl, a phobl sydd wedi bod yn camddefnyddio sylweddau.  

Lawrlwythwch y manylion prosiect