Galluogi a grymuso Cwm Elan

Rhan o’r hyn a wna Gwm Elan yn arbennig yw ei thirwedd dramatig. Mae’n creu’r ymdeimlad o unigedd ac anialdir. Bydd y cynllun hwn yn cynorthwyo’r sawl o fewn ein cymuned leol sydd ar hyn o bryd yn ei chael yn anodd ymweld â Chwm Elan. Cynhelir 20 o weithgareddau arbennigol y flwyddyn er mwyn galluogi pobl i fod yn yr awyr agored ac i ymwneud â’r ardal a’i threftadaeth naturiol, yn ogystal â magu gwerthfawrogiad newydd ohoni.

Lawrlwythwch manylion y prosiect.