Gwneud yn fawr o Gwm Elan

Mae hygyrchedd a gweithgareddau hamdden yn ganolog i Gwm Elan ac mae’r cynllun hwn yn ceisio sicrhau bod amrywiaeth o ddefnyddwyr yn gallu defnyddio a mwynhau’r ardal i’r eithaf. Mae’r gwaith sydd eto i’w gwblhau yn cynnwys:

  • Gwelliannau i lwybrau presennol
  • Darpariaeth er mwyn hyrwyddo gwell ymwneud â’r tirwedd a’r dreftadaeth
  • Llwybrau newydd ar gyfer cerdded/rhedeg, seiclo a marchogaeth
  • Canolfannau ymwelwyr “hyb” y tu hwnt i’r Ganolfan Ymwelwyr
  • Hyrwyddo Parc Awyr Agored Tywyll Cwm Elan

Bwriad y cynllun yw caniatau mwy o bobl i ymweld a mwynhau Cwm Elan, gan eu galluogi i werthfawrogi’r tirwedd a’r treftadaeth o’u cwmpas.

Lawrlwythwch manylion y prosiect.

Lawrlwythwch y Cynllyn Mynediad a Hamdden yma.