Rhywogaethau Prin Cwm Elan

Mae gan Gwm Elan amryw rhywogaeth a chynefin prin. Er mwyn sicrhau eu parhad a’u ffyniant yn y dyfodol, mae’n bwysig i wybod eu lleoliad ac unrhyw newidiadau  all fod yn eu nifer gydag amser. Gweithreda Cysylltiadau Elan er mwyn ymateb i’r gofynion hyn.

Bydd y cynllun hwn yn cyfuno sgiliau y cadwriaethwyr natur proffesiynol a’r gwirfoddolwyr cymwys i chwilio am rywogaethau prin, cofnodi newidiadau mewn bioamrywiaeth ac ymgymryd â gweithgarwch i gynnal rhywogaethau a chynefinoedd pwysig mewn cydweithrediad â’r cynlluniau treftadaeth naturiol eraill.

Lawrlwythwch manylion y prosiect.