Gwartheg Pori Elan

Yn draddodiadaol, roedd cadw gwartheg ar raddfa fach yn rhan allweddol o ffermio yng Nghwm Elan. Heddiw, ychydig o ffermydd sy’n dal at yr arfer. Gwyddom fod pori eang gan wartheg ar lechweddau agored ac mewn rhai cynefinoedd caeëdig yn fuddiol i fyd natur - yn cynorthwyo i gynnal llain o dir agored ble y gall rhywogaethau helaeth o blanhigion, fungi ac anifeiliad ffynnu.

Rydym yn awyddus i annog ffermwyr i barhau i gadw gwartheg, gan gynyddu’r rhifau ac i bori’r gwartheg ar gynefinoedd allweddol lle y maent ar eu mwyaf buddiol i fyd natur. Cefnoga’r cynllun y ffermwyr i wneud hyn drwy oresgyn rhai o’r rhwystrau sy’n bodoli i ffermio gwartheg.

Lawrlwythwch manylion y prosiect.