Gwair Rhos Elan

Mae cynhyrchu gwair “rhos” Elan yn arfer draddodiadol yng Nghwm Elan. Mewn amser a fu, lladdwyd gwair y rhos yn Awst/Medi ar y llethrau agored, gan ei ddefnyddio fel bwyd neu ddeunydd gwely i wartheg a defaid yn ystod misoedd y gaeaf. Ond un neu ddau o ffermwyr sy’n parhau’r traddodiad yma. Serch hynny, mae’r arfer yn fuddiol i fyd natur gan ennyn rheolaeth mwy amrywiol ar y llethrau agored. Gall ddod â buddiannau economaidd i’r ffarmwr yn ogystal, lle bo galw am ddefnydd y gwair a dorrwyd.

Bydd y cynllun hwn yn annog ffermwyr i gynhyrchu gwair y rhos ac yn ymchwilio’r ffyrdd orau o wneud gan ddefnyddio’r gwair er mwyn creu cynnyrch mwy cynaladwy yn economaidd. Wrth wneud hynny, fe fyddwn yn adfywio’r arfer hwn sydd mor bwysig i’n treftadaeth naturiol a diwylliannol.

Lawrlwythwch manylion y prosiect.