Corsydd Iach

Mae llwyfandir ucheldir Cwm Elan yn dirlun agored, unig, gwyllt, a chanddi orwel sy’n ffurfio craidd mynyddoedd Elenydd. Mae llawer o’r tir yn gorwedd dan haen ddwfn o fawn sy’n gartref i gymunedau gorgors o blanhigion, adar, mamaliaid ac infertebratau. Mewn rhai mannau, erydwyd y mawn gan adael rhychwantau sydd wedi arwain at sychu’r mawn. Ar diroedd ble mae’r mawn o haen denau, mae Molinia, rhywogaeth o wair ymosodol, wedi meddiannu’r tir. Mae hyn wedi cyfyngu ar hygyrched i ymwelwyr ac yn peri bygythiad o danau gwair difrifol.

Ceisia’r cynllun wella  ardaloedd o gorgors a’u statws fel ardaloedd o gadwraeth. Bydd gweithredu i atal yr heriau hyn yn gymorth i sicrhau tirwedd a rhywogaethau llwyfandir yr ucheldir ar gyfer y dyfodol.

Lawrlwythwch manylion y prosiect.