Adar Prin Elan

Mae Cwm Elan yn gadarnle traddodiadol i adar yr ucheldir fel cornicyll y mynydd, y grugiar goch, cylfinir, cudyll bach, mwyalchen y mynydd, clochdar yr eithin a’r ehedydd. Golyga newidiadau mewn rheolaeth y tir bod prinhau mewn adar prin yn ardal Cysylltiadau Elan. Mae’r prinhau yn ddibynnol ar rywogaethau planhigion neu batrymau llystyfiant.

Bydd y cynllun yn gwella ardaloedd allweddol o gynefin gan gymryd camau eraill i gynorthwyo llwyddiant magwriaeth yr adar prin hyn. Mae gennym gyfle i atgyfnerthu’r arferion traddodiadol yn ogystal â chyfle i leihau bygythiadau pellach.

Lawrlwythwch manylion y prosiect.